Ceník

Pro školní rok 2016/2017

členské příspěvky:    průkazka

200 Kč dítě do 18 let

500 Kč dospělí  

50 Kč sletová známka

5 Kč        

              

oddílové příspěvky

600 Kč/leden-červen

Při členství ve více oddílech se členské příspěvky platí pouze jednou a oddílové příspěvky u druhého cvičení se platí v poloviční výši.

Oddílové příspěvky lze platit postupně, každou hodinu 50 Kč, po dvanácti hodinách je celá částka pro leden - červen zaplacena.

UPOZORNĚNÍ PRO NOVÉ ČLENY:

Odevzdání přihlášky a zaplacení členských příspěvků a to do 14 dní od první účasti na cvičební hodině je nutnou podmínkou pro účast na dalším cvičení. Prosíme, respektujte to.

Oddílové příspěvky můžete po dohodě platit později nebo po částech, jak je uvedeno výše.

ZPŮSOB PLATBY: Upřednostňujeme platbu převodem na účet: 2200336341/2010, do poznámky napište jméno, případně osobně při hodinách cvičitelům