Ceník

Pro školní rok 2018/2019

členské příspěvky:    průkazka

250 Kč dítě do 18 let

550 Kč dospělí  


5 Kč        

              

Oddílové příspěvky        

Rodiče a děti                   


600 Kč/září-prosinec

50 Kč/hod

Při členství ve více oddílech se členské příspěvky platí pouze jednou a oddílové příspěvky u druhého cvičení se platí v poloviční výši.

Děti z jedné rodiny platí za první dítě plnou částku oddílových příspěvků, za druhé a další dítě polovinu oddílových příspěvků.

UPOZORNĚNÍ PRO NOVÉ ČLENY:

Odevzdání přihlášky a zaplacení členských příspěvků a to do 14 dní od první účasti na cvičební hodině je nutnou podmínkou pro účast na dalším cvičení. Prosíme, respektujte to.

Oddílové příspěvky můžete po dohodě platit později nebo po částech, jak je uvedeno výše.

ZPŮSOB PLATBY: Upřednostňujeme platbu převodem na účet: 2200336341/2010, do poznámky napište jméno, případně osobně při hodinách cvičitelům