Oddíly

  Podrobnosti o oddílech:

  • Rodiče a děti - všestrannost, kategorie: rodiče a děti (2 - 4 roky)
  • Předškolní děti - všestrannost, kategorie: předškolní děti (4 - 6 let) pro děti, které jsou schopny již cvičit samostatně
  • Mladší žactvo - všestrannost, kategorie: mladší žáci, mladší žákyně,
  • Starší žactvo - všestrannost, kategorie: mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně,
  • Příprava na soutěž SV - všestrannost, kategorie: mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky, muži, ženy,

Cvičení rodiče a děti

typ oddílu: všestrannost
vedoucí: Jana Svobodová

Cvičení pro rodiče a děti. Náplň je tvořena cvičením a hrami, které dětem pomohou zvládnout nástup do školky.  Rodič je vlastně takový cvičitel dítěte, cvičí společně s ním.

 • Podpora pohybového vývoje - speciálně vybrané cviky zpočátku cvičí s dětmi rodiče podle cvičitelky, později zvládají děti samy.
 • Velké množství vhodných pomůcek - motivují děti k pohybu
 • Podpora pohybu - v každé lekci připravíme dětem stanoviště či překážkovou dráhu, kterou s pomocí rodičů zvládají a zkouší své dovednosti.
 • Rozvoj řeči, vnímání rytmu - cvičení doprovází básničky a písničky. Děti si jich mnoho zapamatují a cvičení v jejich rytmu je baví.
 • vždy vybíráme takové činnosti, které děti zvládnou, aby měly pocit úspěchu
děti: 2 - 4 roky

Rozvrh cvičení: úterý 16,45 - 17,45


Předškolní děti

typ oddílu: všestrannost
vedoucí:

Jana Svobodová, Vladimír Kargeradov, Pavel Moláček, Marie Müllerová,

Rozvrh cvičení: středa: 17 - 18


Cvičení pro děti, které ještě nechodí do školy, ale už dokáží cvičit samy, bez rodičů. Náplň je tvořena cvičením a hrami, které dětem pomohou zvládnout nástup do školy.

Předškolní děti: (rok narození 2012 a mladší)

Mladší žactvo

typ oddílu: všestrannost vedoucí:

Jana Svobodová, Vladimír Kargeradov, Pavel Moláček, Monika Kargeradova, Kateřina Ulčová

Rozvrh cvičení: středa: 18 - 19

Žáci a žákyně I. (rok narození 2011 - 2008)

Starší žactvo

typ oddílu: všestrannost
vedoucí:

Jana Svobodová, Vladimír Kargeradov, Pavel Moláček, Monika Kargeradova, Kateřina Ulčová
Rozvrh cvičení: středa: 19-20

Žáci a žákyně II.- IV.: (ročník 2007 a starší)

Příprava na soutěž SV

typ oddílu: všestrannost
věková kategorie: mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky, muži, ženy,
vedoucí: Jana Svobodová, Kateřina Ulčová, Markéta Bartošová
Rozvrh cvičení:

Školní děti se připravují na gymnastiku, atletiku a plavání.